Knjižničarstvo : glasnik Društva bibliotekara Slavonije i Baranje i Srijema (ISSN 1848-5308) časopis je u kojem se objavljuju originalni stručni i znanstveni radovi s područja informacijskih znanosti. Sadržajno, on pokriva teme informacijskih znanosti (informacijskih sustava i informatologije, komunikologije, knjižničarstva, muzeologije, arhivistike, leksikografije i enciklopedistike) te kulturološke teme – stručnih i znanstvenih područja među kojima su danas granice sve propusnije.

Časopis se sastoji iz dva dijela: stručno-znanstvenog i obavijesnog. Stručno-znanstveni dio časopisa nije lokalno/regionalno ograničen, poželjni su stručni članci s iskustvima, istraživanjima, programima i projektima iz drugih sredina, tj. s područja čitave Hrvatske. Časopis čine sljedeće rubrike: Predgovor urednika, Članci, O slavonsko-baranjskim knjižnicama (Iz povijesti slavonsko-baranjskih knjižnica, Predstavljamo slavonsko-baranjske knjižnice), Vijesti iz knjižnica, Ocjene i prikazi, Osobne vijesti.

Časopis izlazi dva puta godišnje.

UREDNIŠTVO ČASOPISA

Tihomir Dunđerović
Osnovna škola Bilje

Merien Hadrović
Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek

Ljiljana Krpeljević
Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek

Srđan Lukačević
Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek

Inge Majlinger-Tanocki
Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek

Svjetlana Mokriš
Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek

Iva Pezer
Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci

Silvija Šokić
Hrvatska narodna knjižnica i čitaonica Našice

Ivana Turk
Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek

Marina Vinaj
Muzej Slavonije Osijek

GLAVNI UREDNIK

Merien Hadrović
Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek

NAKLADNIK

Društvo knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema
Europska avenija 24
31000 Osijek

ISSN 1848-5308