POVIJEST ČASOPISA

Prošlo je nešto više od dva desetljeća od izlaska prvog broja časopisa Knjižničarstvo : glasnik Društva knjižničara Slavonije i Baranje, a takav zanimljiv podatak ostavlja nam zadaću da se nakratko vratimo u povijest i podsjetimo se značajnih događaja i članova Društva koji su utjecali na razvoj onoga što Knjižničarstvo danas jest. Kao glasniku Društva, Knjižničarstvu su prethodili Rad Društva bibliotekara Slavonije i Baranje koje je izdavano u razdoblju od 1975. do 1985. godine, a za čije su izdavanje bili zaduženi Danka Vidović i Pavle Blažek. U narednom je razdoblju Upravni odbor Društva pokrenuo izdavanje Informacija Društva bibliotekara Slavonije i Baranje sa na čelu s Verom Erl. Informacije su zamišljene kao glasilo, donoseći vijesti o radu i napretku Društva i njegovih članova, a izlazile su u razdoblju od 1987. do 1991. godine. Nakon smirivanja ratnih događanja pokrenuta je inicijativa za izdavanjem stručnog glasila Društva te je na konstituirajućem sastanku Uredničkog odbora glasila Društva predložen sam naziv glasila Knjižničarstvo : glasnik Društva knjižničara Slavonije i Baranje. 22. svibnja 1997. godine objavljen je prvi broj, a članovi Uredništva bili su Kata Ivić, Dragutin Katalenac, Silva Pavlinić, Jasenka Bešlić, Vera Bulat, Vesna Burić, Ljuba Radman i Jelena Vukelić. Urednik prva četiri godišta bio je Dragutin Katalenac, urednica sedmog i osmog godišta, Silva Pavlinić, a naslijedila ju je Marina Vinaj, urednica od devetog do dvanaestog godišta. Sva godišta izdavana su u tiskanom obliku. Godine 2005. Knjižničarstvo se prvi put pojavljuje u elektroničkom obliku. Digitalizirani su pojedini članci za koje je Uredništvo pribavilo autorska prava. Nakon dugog niza godina i problema u izdavanju časopisa odlučeno je da se jedino rješenje problema krije u elektroničkoj verziji časopisa.

U razdoblju od 2012. do 2016. godine nova urednica časopisa, Svjetlana Mokriš uz pomoć članice Uredništva Sande Hasenay, pokreće elektroničku inačicu časopisa te nastavlja s objavljivanjem osam godišta časopisa, opremivši časopis s predmetnim kazalom, kazalom autora, bibliografijom radova te klasifikacijskim oznakama za recenzirane radove. Stručni i znanstveni radovi u časopisu vrednuju se sustavom dvostruke recenzije, a ostale rubrike časopisa O slavonsko-baranjskim knjižnicama, Prikazi i Osobne vijesti donose informacije o radu Društva i njegovih članova.


Časopis se sastoji iz dva dijela: stručno-znanstvenog i obavijesnog. Stručno-znanstveni dio časopisa nije lokalno/regionalno ograničen, poželjni su stručni članci s iskustvima, istraživanjima, programima i projektima iz drugih sredina, tj. s područja čitave Hrvatske. Časopis čine sljedeće rubrike: Predgovor urednika, Članci, O slavonsko-baranjskim knjižnicama (Iz povijesti slavonsko-baranjskih knjižnica, Predstavljamo slavonsko-baranjske knjižnice), Vijesti iz knjižnica, Ocjene i prikazi, Osobne vijesti.

Časopis izlazi dva puta godišnje.