4

Godina 2 broj 4

srpanj 1988.
5

Godina 3 broj 5

veljača 1989.
6

Godina 3 broj 6

prosinac 1989.
7

Godina 4 broj 7

travanj 1991.