3. veljače 2021.

372 Kotromanović, Čuljak, Horvat

DRUŠTVENE MREŽE KAO MOST IZMEĐU STVARNOG I VIRTUALNOG U DOBA PANDEMIJE – S PRIMJEROM GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE U VIROVITICI Social networks as a bridge between […]
3. veljače 2021.

371 Lebinac

DIKW HIJERARHIJA : OKVIR ISTRAŽIVANJA INFORMACIJEThe DIKW hierarchy : an information exploration framework Silvio LebinacNacionalna i sveučilišna knjižnicaslebinac@nsk.hr Sažetak Podaci se kao dio svakodnevnog života smatraju […]
3. veljače 2021.

370 Kiš, Plašćak

KOMPETENCIJE KNJIŽNIČNE I INFORMACIJSKE PISMENOSTI OD ŠKOLE DO FAKULTETALibrary and information literacy competencies from school to faculty Kristina Kiš Filozofski fakultet u Osijeku, Knjižnicakmitric@ffos.hr Bernardica Plašćak […]
3. veljače 2021.

369 Šajatović

KNJIŽNICA IZVAN OKVIRALibrary outside the box Lidija ŠajatovićGradska knjižnica “Ivan Goran Kovačić” Karlovaclidija@gkka.hr Sažetak Cilj je rada prikazati sve knjižnične aktivnosti Gradske knjižnice “Ivan Goran Kovačić” […]
3. veljače 2021.

368 Kretić Nađ, Bukna

PRILOG ZA POVIJEST GRADSKE KNJIŽNICE BELI MANASTIRPaper on the history of the Beli Manastir public library Marija Kretić Nađ Gradska knjižnica Beli Manastirgradska.knjiznica.bm@os.t-com.hr Danica BuknaGradska knjižnica […]
3. veljače 2021.

367 Čunović

RAZVOJ GRADSKE KNJIŽNICE „IVAN GORAN KOVAČIĆ“ NA NAČELIMA EKOLOŠKE ODRŽIVOSTIDevelopment of the Public Library „Ivan Goran Kovačić“ on the Principles of Ecological Sustainability Kristina ČunovićGradska knjižnica […]
3. veljače 2021.

366 Kiss

UTJECAJ KNJIŽNICE NA KOMUNIKACIJSKE TRENDOVE I MEDIJSKU PISMENOSTThe impact of the library on communication trends and media literacy Irena Kiss Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu […]
3. veljače 2021.

365 Marin

HRVATSKA RETROSPEKTIVNA BIBLIOGRAFIJA KNJIGA KAO IZVOR PODATAKA O TISKARSTVU I NAKLADNIŠTVU U HRVATSKOJ : ANALIZA KNJIGA OBJAVLJENIH OD 1900. DO 1909. GODINECroatian retrospective bibliography of books […]
3. veljače 2021.

364 Moslavac

PRIMJENA NEPROFITNOG MARKETINGA I STRATEŠKO PLANIRANJE U VISOKOŠKOLSKOJ KNJIŽNICIImplementation od non-profit marketing and strategic planning in a higher education library Aleksandra Moslavac Knjižnica Filozofskog fakulteta Sveučilišta […]